Γενικές Πληροφορίες

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών και Ενδιαφερόντων Περιστατικών: 26 Απριλίου 2021
Απαντήσεις Αποδοχής Εργασιών:
10 Μαΐου 2021

Δικαίωμα Συμμετοχής
Εγγραφή στο Συνέδριο: δωρεάν
Οργάνωση
:
Ελληνική Εταιρία Κυτταρομετρίας
Συντονισμός Διαδικτυακού Συνεδρίου:
Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα,
Τηλέφωνο: 210 7223046, 214 6871980
E-mail: info@focusonhealth.gr
Επικοινωνία
:
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση/παρατήρηση καθώς και τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις αναφορικά με την περίληψή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνο επικοινωνίας της Γραμματείας της Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας Ροής
κ. Σοφία Κουρμπάση
Τηλ: (+30) 210-3645751
Email: info@eekx-kb.gr